Sitemap
Kærlig Kommunikation

Kursus i forvandling

- om identitet, transformation og meditation

 

Du har al kraft i sindet. Alligevel lader du være med at bruge den. I stedet gør du dig mindre (værd), end du er og fastholder dig i situationer, du egentlig ikke ønsker. Dagligdagen bliver en trædemølle med en række ting, der skal klares, krydret med en tilstrækkelig portion glæde og spænding til, at du ikke stopper op og siger: ” Der er noget bedre til mig”. Tiden er kommet til, at du må lære din sande identitet at kende og lære at bruge dit sind til glæde og kærlighed i stedet for til ærgrelse og vrede.

I dette undervisningsforløb får du chancen for at blive parat til en varig forandring. En forandring, der skal til, for at du kan finde din sande identitet og sætte skub i din transformation. Du får en øget bevidsthed og nye metoder til at tackle problemstillinger, således at du kan lade dig inspirere til at leve din åndelige forståelse og udvikling og derigennem erfare en kærligere og mere harmonisk vej i livet. Du vil modtage inspiration til at se dig selv og alt andet i et klarere lys. Du bliver også guidet til at lytte til din indre vejleder, så du kan stole på dit indre.

Når du lærer dit sinds dybde at kende og lære at disciplinere det, er du allerede langt i din transformationsproces. I en transformationsproces fjerner du de lag eller slør, der spærrer for din sande identitet – et lag ad gangen. Nogle lag fjernes helt stille, andre mere dramatisk, men alle er skønne at give slip på. Jo flere lag, der opløses, jo klarere skinner dit indre lys, og jo gladere og fredeligere opleves livet. Indre fred og glæde er kærlighed, og kærlighed er lykke.

Meditation er et vigtigt redskab til at disciplinere sindet og er vejen til dit indre. Lige som det at lære at læse åbner døren for inspiration, åbner det at lære at meditere for åndelig viden (glæden ved din sande identitet). Meditation er derfor også en del af undervisningen. Hvis du er klar til det, kan du ikke undgå at blive forvandlet.

Vi – Flemming og Lene - er her ikke for at fortælle dig, hvad du gerne vil høre. Vi er her for at fortælle dig, hvad der giver dig en varig forandring. Vi er selv på vejen i vores transformation og ved lige præcis, hvor svært det kan være at holde fast i at være konsekvent kærlige – især over for os selv. Vores mål er at gå kærlighedens vej – at vælge kærligheden frem for frygt i alle sammenhænge. Vi ved, hvor skoen trykker, når frygten tager overhånd, og vi ved, hvordan vi kan ændre dette, så vi igen holder lyset klart i sindet.

Kurset er en blanding af en teoretisk gennemgang og dialog samt meditation, så den dybere mentale forståelse bliver fulgt op af en praktisk anvendelse. Der udleveres materiale undervejs. Kurset består af otte undervisningsgange ca. hver 14. dag Hvis du ønsker personlige samtaler med os, vil du under kursusforløbet få rabat på samtalerne.

 

Har du spørgsmål er velkommen til at kontakte os - Lene: tlf. 26 17 23 19 eller Flemming: tlf. 23 96 56 58

(Er der tilstrækkelig mange deltagere til at oprette et hold i eksempelvis København, finder vi gerne en hyggelig stue eller lokale i nærheden. Pris efter aftale).

 

Undervisningsprogram

1. Genkendelse af dualitet og faste forestillinger om illusionen (Trædemøllen). At blive kapret af hverdagen. Umulige situationer. Alting ser ud til at forandre sig, men rykker i virkeligheden ingen steder. Fokus på mangel i stedet for overflod. Forandringsparathed.

2. Sandhed, enhed og fred. Vores sande identitet.

3. Egoets slør: Illusion, projektion, offer, skyld, angreb, kontrol, dom. Alt er vendt på hovedet.

4. Kærlighedens love.

5. Hvordan slipper vi illusionen? Tilgivelse. Årvågenhed. Vores egentlige ansvar.

6. Lyt til din indre vejleder. At skelne mellem ret og uret indre stemme.

7. Sindet styrer verden. Mekanismer i sindet. At bryde tankemønstre og disciplinere sindet. Årvågenhed og valg.

8. Kærlighedens vej. At dele, at se forbi, at tilgive og være årvågen. Hellige vs. specielle forhold.

9. Tiden vs. evigheden. Endnu en af egoets fælder.

 

Der tages forbehold for ændringer, så undervisningen til en hver tid kan tilpasses deltagerne.

 

Kærlig Kommunikation