Sitemap
Kærlig Kommunikation

At kommunikere fra hjertet

Vi underviser i Kærlig Kommunikation og tilbyder undervisningsforløb til grupper og skoler.

Kærlig Kommunikation er en kommunikationsform i gensidig respekt og ligeværd mellem mennesker. Der arbejdes ud fra, at vi selv er nøglen, der kan åbne til den positive kontakt til andre. Den måde, vi vælger at udtrykke os på, afspejler, hvordan vi tænker om os selv og andre. Derfor er det grundlæggende, at vi tager ansvar for vores egne tanker og handlemåder, samt at vi får styrket værdsættelsen af såvel os selv som andre. Det fører til færre konflikter og bedre samarbejde, så løsninger bygger på et fælles grundlag.

Kærlig Kommunikation tager her udgangspunkt i girafsprog (også kaldet Ikke-Voldelig Kommunikation). Det fremmer den konstruktive dialog og skaber kontakt, glæde, fællesskab, medfølelse, indføling, tryghed og åbenhed. Girafsprog er et anerkendt værktøj til konfliktløsning.

Girafsprog er et processprog, der omfatter fire trin: Iagttagelse, følelser, behov og anmodning. Målet med første trin er at lære at iagttage neutralt. Ofte er iagttagelser farvet af vores udækkede behov og domme. Andet trin handler om at bevidstgøre, hvilke følelser iagttagelsen vækker i os. I tredje trin bruger vi bevidstheden om følelserne som hjælp til at opdage vores behov. Bevidstgørelsen af behov er essentielt for at kunne få dem dækket. Når behovet er opdaget, er vi klar til at kommunikere det tydeligt i en anmodning (fjerde trin).

Når vi kommunikerer på giraf, giver vi andre indblik i vores følelser og behov, og det styrker vores indbyggede empatiske evner. Det fremmer den konfliktfrie dialog og fællesskabet.

Girafsprog indeholder også opdagelsen af, hvornår vi kommunikerer voldeligt (kaldet ulvesprog) og hvor svært det er at få sit budskab igennem til modtageren, når der tales ulvesprog. Blandt giraffer anses dem, der udtrykker sig med ulvesprog, ikke som ulve, men som giraffer med taleproblemer. Tanken bag er, at alle ønsker det mest kærlige, selv om de endnu ikke har fået værktøjet til at udtrykke det bedst muligt. Et eksempel på en giraf med taleproblemer er en giraf, der kritiserer, dømmer og har som mål at få ret. Det kan også være at give ris og ros. En giraf kan også have høreproblemer, hvor de hører kritik og domme hos andre. Denne opdagelse fører til forståelsen af, at kun ikke-voldelig kommunikation fremmer den kontaktskabende dialog.

 

Kærlig Kommunikation